0888268688

Chính sách đổi, trả và hoàn tiền

Chính sách đổi, trả sản phẩm của tamcaosu.com quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi, trả cho khách hàng. I. TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TRẢ HÀNG Điều kiện hàng hóa được trả Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao […]